Het sprookje van eerlijk duurt het kortst

/ Artikelen, Pensioenfeiten
Johan is vijfenzeventig jaar oud. Hij heeft zijn hele leven bij hetzelfde bedrijf gewerkt, een metaalbewerkingsbedrijf. Een goede vakman, op Hbo-niveau, die altijd met plezier naar zijn werk ging en uiteindelijk als afdelingshoofd op zijn vijfenzestigste met pensioen ging. Hij heeft nu tien jaar in goede gezondheid van zijn pensioen ...
Verder Lezen

All governments lie

/ Columns, Pensioenfeiten
Het was de opvatting van de beroemde Amerikaanse onderzoeksjournalist I.F. Stone dat alle regeringen logen (all governments lie). We kunnen de juistheid van deze uitspraak dagelijks verifiëren bij de Nederlandse regering. Zo zagen en hoorden we tijdens de recente algemene politieke beschouwingen Premier Mark Rutte herhaaldelijk zeggen dat kortingen op ...
Verder Lezen

Waarom er niet gekort mag worden

/ Artikelen, Pensioenfeiten
Hoe moeten we nu een besluit nemen over kortingen bij pensioenfondsen? De bestaande wet- en regelgeving werkt als een automatisme en roept bij velen weerstanden op. Er zijn zelfs vele deskundigen die pleiten voor een hogere discontovoet bij het berekenen van de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Kan een verstandige analyse van ...
Verder Lezen

Korten bij het ABP?

/ Columns, Pensioenfeiten
Behalve bij een aantal andere pensioenfondsen zoals PME en PMT, dreigen er ook kortingen bij het ABP. Ongekend voor een pensioenfonds waarbij nog maar 25 jaar geleden het pensioen op basis van een eindloonregeling door de Staat welvaartsvast werd gegarandeerd. En nu zijn we in de situatie beland dat de ...
Verder Lezen

De Euro, oorzaak van koopkrachtverlies van een generatie gepensioneerden

/ Artikelen, Pensioenfeiten
In 1999 werd de Euro ingevoerd. Een onverstandig besluit met onvoldoende uitgewerkte regels en met de verkeerde deelnemers. Een project dat ons veel geld kost en dat in de huidige vorm niet houdbaar is. Door de invoering van de Euro en het sluiten van het Europese Groei- en Stabiliteitspact heeft ...
Verder Lezen

Waarom houdt de politiek op met denken?

/ Columns, Pensioenfeiten
Als het om het pensioen gaat zit de discussie muurvast. Onlangs verscheen een open brief van een aantal deskundigen aan de Tweede Kamer met een gloedvol betoog om de rekenrente te verhogen. Daar werd een aantal onmiskenbaar logische en ter zake doende argumenten voor aangevoerd. Het belangrijkste argument was gebaseerd ...
Verder Lezen

Sweder van Wijnbergen: als je de verkeerde afslag neemt kom je er nooit.

/ Columns, Pensioenfeiten
Prof. Sweder van Wijnbergen schrijft in een artikel in het Financieele Dagblad onder de titel “Verhoging rekenrente legt tijdbom onder pensioensysteem en benadeelt onze jongeren”. Zijn redenering komt erop neer dat het gebruik van een andere rente dan de huidige risicovrije rente gebaseerd op de swapcurve, leidt tot het uitdelen ...
Verder Lezen

Wordt Corien Wortmann de heldin van het pensioen?

/ Columns, Pensioenfeiten
Ik hoorde op NOS Radio 1 Journaal op 27 september mevrouw Corien Wortmann uitleggen wat de richting was waarin de groep grote pensioenfondsen dachten toen zij eindelijk de moed hadden gevonden elkaar op te zoeken om een einde te maken aan de lachwekkende vertoning rond de dreigende pensioenkortingen. Ik kon ...
Verder Lezen

Doelstellingen van pensioenstelsel gekaapt

/ Artikelen, Pensioenfeiten
Onlangs verscheen een editie van Economisch Statistische Berichten dat volledig was gewijd aan het pensioenakkoord. Als je weet dat het pensioenakkoord toen het gesloten werd met gejuich en champagne werd begroet dan zijn de meeste artikelen in ESB een verrassing. Zelden heb ik nog zulke kritische noten bij een akkoord ...
Verder Lezen

Lang leve Keynes

/ Columns, Pensioenfeiten
We lezen  op 18 september 2019 in de krant dat er echt een investeringsfonds komt. Op de golven van de negatieve rente kunnen miljarden worden geleend die worden ingezet voor investeringen in duurzame economische groei. Het gaat om drie onderwerpen: innovatie, onderwijs en infrastructuur. De krant voegt daaraan toe dat ...
Verder Lezen

Klaas Knot en de glazen bol

/ Columns, Pensioenfeiten
Klaas Knot, President van De Nederlandsche Bank (DNB) trad de laatste dagen in verschillende media op als een onheilsprofeet. De kern van zijn boodschap was dat nu al zo vaak een ingreep in de pensioenen is uitgesteld dat het er nu maar eens van moet komen. Want, zo zegt hij ...
Verder Lezen

De Pensioenroof: de Vereniging Pensioenverlies neemt het initiatief tot een rechtszaak tegen de Staat

/ Artikelen, Pensioenfeiten
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw stonden de nationale overheidsfinanciën er niet zo goed voor, althans voor Nederlandse begrippen. Achtereenvolgende kabinetten hadden al eerder geprobeerd daar iets aan te doen. Zo was er Bestek ’81, de nota waarin het kabinet-Van Agt I in 1978 zijn bezuinigingsplannen formuleerde en ...
Verder Lezen

Spreekt de Minister-President de waarheid?

/ Columns, Pensioenfeiten
Ik ben opgevoed met de gedachte dat weliswaar sommige politici de waarheid met een korreltje zout nemen, maar dat er in ieder geval een aantal gezagsdragers zijn die uit hoofde van hun functie en in relatie met hun waardigheid de waarheid spreken. Daar hoorde in mijn jeugd de koningin bij, ...
Verder Lezen

Column: Lang leve Keynes

/ Columns, Pensioenfeiten
We lezen vandaag (18 september 2019) in de krant dat er echt een investeringsfonds komt. Op de golven van de negatieve rente kunnen miljarden worden geleend die worden ingezet voor investeringen in duurzame economische groei. Het gaat om drie onderwerpen: innovatie, onderwijs en infrastructuur. De krant voegt daaraan toe dat ...
Verder Lezen

Waarom het indekken van renterisico’s dubieus is.

/ Artikelen, Pensioenfeiten
Pensioenfondsen hebben veel last van de dalende rente. Dat komt niet omdat daardoor de rendementen dalen. Rendementen van pensioenfondsen bewegen zich gemiddeld tussen de 5% en 7% per jaar. Gemiddeld, want er zitten uitschieters in de rendementen, zowel in positieve als in negatieve zin. Over de laatste twintig jaar bereikte ...
Verder Lezen

Het ongelijk van Minister Wouter Koolmees

/ Artikelen, Pensioenfeiten
Op donderdag 5 september werd in de Tweede Kamer opnieuw een plenair debat gehouden over de pensioenen. Dit keer ging het om de dreigende kortingen op de uitkeringen en de aanspraken van gepensioneerden en deelnemers van de pensioenfondsen PME en PMT, die eind december, als alles blijft zoals het nu ...
Verder Lezen

Moeten de pensioenrechten echt worden gekort?

/ Artikelen, Pensioenfeiten
Steeds nadrukkelijker wordt er in de media gezinspeeld op pensioenkortingen. Er wordt gewezen op de dalende rente. De mogelijkheid van negatieve spaarrente is reëel geworden. Dit veroorzaakt veel beroering, vooral onder gepensioneerden. Al meer dan tien jaar werden de aanvullende pensioenen bij de meeste fondsen niet geïndexeerd en nu dreigen ...
Verder Lezen

De doorsneepremie 

/ Pensioenfeiten, Wetenschap
Voor niets gaat de zon op. Dus voor het aanvullend pensioen moet ook worden betaald. Dat gebeurt in de vorm van een pensioenpremie, die wordt afgedragen aan het pensioenfonds. Het is een misverstand dat werknemers de premie afdragen. De premie wordt betaald door de werkgever. In bijna alle gevallen berekent ...
Verder Lezen

Life Cycle beleggen

/ Pensioenfeiten, Wetenschap
In het Pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen overgaan tot life cycle beleggen. Dat wil zeggen dat de gepensioneerden en de mensen die pensioen opbouwen worden onderverdeeld in zogenaamde cohorten, leeftijdscategorieën van tien of twintig jaar. Zo vorm je bijvoorbeeld de cohort 20 tot en met 40 jaar en de cohort ...
Verder Lezen

Het pensioenprobleem uitgelegd voor leken.

/ Artikelen, Pensioenfeiten
Bijna elke dag kun je wel een verhaal lezen over de crisis waarin ons pensioenstelsel verkeert. Het woord crisis is een volkomen onjuiste beschrijving van wat er aan de hand is. Natuurlijk zijn er ontwikkelingen in de arbeidsmarkt waar ons pensioen zoals het sinds jaren is ingericht niet op is ...
Verder Lezen