Aantal gemeenten stelt grenzen aan komst arbeidsmigranten

/ NOS
Zeker drie gemeenten hebben vastgelegd hoeveel arbeidsmigranten maximaal in hun gemeente mogen wonen. Maasdriel, Deurne en Zaltbommel trekken een grens, al is die niet strak. Maar hij is er wel, om het draagvlak onder de inwoners te behouden. Dat blijkt uit een NOS-rondvraag onder wethouders die belast zijn met integratie en inburgering. De laatste maanden klinken er steeds vaker geluiden om een grens te stellen aan het aantal arbeidsmigranten dat zich in Nederland mag vestigen. Minister De Jonge (CDA) pleitte bijvoorbeeld voor het inperken van arbeidsmigratie. Hij kreeg bijval van zijn partijgenoot, staatssecretaris Keijzer. De Rotterdamse wethouder Wijbenga (VVD) wil ...

Turken over inburgering: ‘Natuurlijk moet je Nederlands leren, maar verplichten is dikke onzin’

/ Algemeen Dagblad
Turkse nieuwkomers in Nederland moeten vanaf volgend jaar verplicht inburgeren, als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken ligt. Veel Turken die hier al zijn vinden die nieuwe verplichting onzin: ,,Dat geldt toch ook niet voor Roemenen en Bulgaren?” Lees verder bij de bron van het artikel ...

VVD vindt Koolmees ‘slap’: Turkse asielzoeker moet nú al inburgeren

/ Algemeen Dagblad
Regeringspartij VVD wil dat het kabinet Turkse asielzoekers nu al dwingt tot inburgering en niet wacht tot 2021. Kamerlid Bente Becker noemt de houding van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees ‘heel slap’. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Vanaf 2021 weer inburgeringscursus voor Turkse nieuwkomers

/ NRC, Vandaag
Het is „noodzakelijk” dat deze nu weer wordt ingevoerd, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Ook nieuwkomers uit Turkije moeten straks verplicht inburgeren

/ RTL Nieuws
Ook Turken die in Nederland komen wonen, moeten straks verplicht een inburgeringscursus volgen. Ze moeten Nederlands leren, kunnen meedoen aan de samenleving én een inburgeringsexamen afleggen. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Verplichte inburgering voor nieuwkomers uit Turkije

/ Binnenland, Telegraaf
De verplichting wordt door minister Koolmees (Sociale Zaken) tegelijk ingevoerd met het nieuwe inburgeringsstelsel, naar verwachting vanaf 1 januari 2021. Voor Turkse burgers die nu al in Nederland zijn, zal die niet gelden. De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers werd in 2011 afgeschaft, omdat die in strijd was met de Europese wet- en regelgeving. Maar inmiddels is de interpretatie van de regelgeving volgens het kabinet veranderd, waardoor ook Turken weer verplicht kunnen worden om in te burgeren. Het betekent dat zij straks in Turkije al een basisexamen af moeten leggen voor hun vertrek naar Nederland. Daarin leren ze over de beginselen ...

Turken moeten vanaf 2021 alsnog inburgeren

/ Algemeen Dagblad
Alle Turken die naar Nederland komen moeten vanaf 2021 alsnog verplicht inburgeren. De invoering van de nieuwe inburgeringswet maakt een einde aan de uitzonderingspositie die Turken nu nog hebben, schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Grote gemeenten willen meer geld voor inburgeringsstelsel

/ Binnenland, Telegraaf
De G4 vragen hierom in een brandbrief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeenten vinden dat er „te weinig budget is om regie op inburgering te kunnen uitvoeren en om maatwerk te leveren.” Zo zou er bijvoorbeeld te weinig geld zijn voor de uitvoering van nieuwe taken, zoals het invoeren van informatie. Het kabinet heeft in 2018 besloten dat de regie op inburgering per 2021 naar de gemeenten gaat, omdat zij het beste in staat zijn die taken dichtbij de mensen uit te voeren. Maar de vier grootste gemeenten hebben nu dus zorgen of hiervoor wel ...

Utrecht wil azc waar ook andere woningzoekenden kunnen wonen

/ NOS
De gemeente Utrecht wil 250 tot 300 nieuwe plekken in de stad voor de opvang van asielzoekers. Maar dan moet dat complex ook ruimte bieden aan andere woningzoekenden, zegt de gemeente. In het azc moeten buurtbewoners samen met vluchtelingen cursussen en andere gezamenlijke activiteiten kunnen doen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg gemeenten onlangs extra opvangruimte beschikbaar te stellen. Er is een groot tekort aan bedden in de huidige asielzoekerscentra doordat het aantal asielzoekers groeit en de wachttijden bij immigratiedienst IND erg lang zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt nieuwe locaties om 5000 mensen op te vangen ...

Britse uit protest Duits

/ Buitenland, Telegraaf
„Onmiddellijk na het referendum besloot ik Duits te worden,” vertelt de correspondent van de krant The Guardian in Berlijn. „Ik voelde me hulpeloos, mijn man en kinderen zijn Duits. Ik werd er zelfs een beetje depressief van, moest huilen. Groot-Brittannië is een zinkend schip, ik vertrouw de politici met hun fake news en leugens niet. Ze hebben geen ideeën hoe de problemen van de Brexit op te lossen.” 255 euro en een taaltest Na een lang traject kwam Connolly voor 255 euro en een taaltest van negentig euro in het bezit van een Duits paspoort. Maar de formele inburgering viel ...

Gemeenten eisen extra geld voor migranten die zij moeten inburgeren

/ Algemeen Dagblad
Gemeenten eisen meer geld van het Rijk als zij migranten moeten helpen met inburgeren. Krijgen ze dat niet, dan weigeren ze de verantwoordelijkheid voor het nieuwe inburgeringsstelsel op zich te nemen. Dat zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop, in het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verantwoordelijk voor het dossier, in Trouw. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Gemeenten vrezen begrotingstekort voor inburgering

/ RTL Nieuws
Gemeenten worden vanaf 2021 verantwoordelijk voor de inburgering van migranten, maar zeggen daar te weinig geld voor te krijgen van het Rijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dreigt de verantwoordelijkheid te zullen weigeren als er niet meer geld wordt uitgetrokken. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Gemeenten eisen extra geld voor inburgering

/ Trouw
Nu gemeenten verantwoordelijk worden voor inburgering vrezen ze voor nieuwe gaten in de begroting. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Kamerleden nog altijd bezorgd over situatie op ministerie van Justitie

/ NOS
Kamerleden maken zich nog steeds zorgen over het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na de bonnetjesaffaire, het aftreden van drie bewindslieden onder het vorige kabinet en de harde conclusies van een onderzoekscommissie over de cultuur op het ministerie werd bij het aantreden van dit kabinet beterschap beloofd. Kamerleden zeggen daar alleen te weinig van te zien, blijkt uit een rondgang van de NOS. In het radioprogramma Met het Oog op Morgen zeggen ze verder met zorgen naar de toekomst van het departement te kijken. 'Kant noch wal' D66-Kamerlid Groothuizen twijfelt er niet aan dat de meeste mensen die op het ...

Turkse asielzoekers mogen alsnog inburgeren

/ Binnenland, Telegraaf
Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Turken vielen sinds 2011 buiten de inburgeringsplicht. Maar die beslissing houdt geen stand meer na een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een zaak die aangespannen werd door een Turkse asielzoeker die ook aanspraak wilde maken op de lening die inburgeraars kunnen krijgen. Die wordt kwijtgescholden als iemand slaagt. Daarom zet Koolmees nu de inburgering, met de bijbehorende financiële mogelijkheden, alsnog open voor Turken die in de afgelopen jaren asiel aan hebben gevraagd. Ze mogen zelf bepalen of ze daar gebruik van willen maken. Daarnaast laat Koolmees binnenkort weten ...

‘Te weinig geld voor invoering inburgeringswet’

/ NRC, Verder vandaag
Met de nieuwe inburgeringswet worden veel taken overgedragen aan gemeenten. Maar het Rijk maakt er nog te weinig geld voor vrij, schrijven wethouders van de vier grote steden. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Rechtszaak over fraudebestrijding overheid: ‘Burgers bij voorbaat verdacht’

/ NOS
De overheid maakt burgers bij voorbaat verdacht van fraude en knoopt allerlei gegevens aan elkaar om die fraude op te sporen. Dat stelt een coalitie van juristen en belangenorganisaties, die een rechtszaak zijn begonnen over een inmiddels omstreden overheidsprogramma. Volgens voorstanders kan het systeem, SyRI (Systeem Risico-indicatie), met slimme algoritmes fraude opsporen door data aan elkaar te koppelen en te analyseren. Maar tegenstanders stellen dat het systeem grote groepen burgers, in de praktijk vooral inwoners van kwetsbare wijken, al bij voorbaat als mogelijke fraudeurs aanwijst. "SyRI maakt burgers zonder aanleiding verdacht", zegt Ronald Huissen van het Platform Bescherming Burgerrechten, een ...

In memoriam: Ella Vogelaar (1949-2019): een vakbondsvrouw die vastliep als minister

/ Nederlands Dagblad
Op papier klopte alles. Na het ministerschap van Rita Verdonk wilde de PvdA in het vierde kabinet-Balkenende een meer verbindend geluid laten horen rond integratie. Daarom werd Ella Vogelaar in 2007 naar Den Haag gehaald, om minister voor Wonen, Wijken en Integratie te worden. Gepokt en gemazeld was ze in de vakbondswereld, en in de jaren vóór haar ministerschap was ze een bekend gezicht in de Nederlandse ‘polder’. Bovendien kende ze het dossier inburgering, waar ze als ambtenaar in het tweede kabinet-Kok nauw bij betrokken was. Toch werd haar ministerschap een moeizame exercitie. Door de... Lees verder bij de bron ...

Ella Vogelaar (1949-2019): een vakbondsvrouw die vastliep als minister

/ Nederlands Dagblad
Op papier klopte alles. Na het ministerschap van Rita Verdonk wilde de PvdA in het vierde kabinet-Balkenende een meer verbindend geluid laten horen rond integratie. Daarom werd Ella Vogelaar in het vroege voorjaar van 2007 naar Den Haag gehaald, om minister voor Wonen, Wijken en Integratie te worden. Gepokt en gemazeld was ze in de vakbondswereld, en in de jaren vóór haar ministerschap was ze een bekend gezicht in de Nederlandse ‘polder’. Bovendien kende ze het dossier inburgering, waar ze als ambtenaar in het tweede kabinet-Kok nauw bij betrokken was. Toch werd haar ministerschap een... Lees verder bij de bron ...

Nieuwe inburgeringswet werkt vooral voor de ‘kansrijke migrant’

/ Volkskrant
De huidige conceptwet Inburgering werkt vooral voor de ‘kansrijke migrant’, schrijft gastcolumnist Ilias Mahtab. ‘Met name kwetsbare nieuwkomers hebben meer afstand tot de arbeidsmarkt en dreigen voor een lange tijd in de bijstand terecht te komen.’ Lees verder bij de bron van het artikel ...

‘Geef Turkse vluchteling recht op lening voor inburgering’

/ Algemeen Dagblad
Regeringspartijen CDA en D66 willen dat het kabinet inburgeringslessen per direct openstelt voor de groeiende groep Turkse vluchtelingen. Zij moeten alle faciliteiten krijgen die andere inburgeraars ook krijgen, inclusief aanspraak op een lening van maximaal 10.000 euro bij studieleningenverstrekker DUO. Tot dusver hadden zij daar geen recht op. Lees verder bij de bron van het artikel ...

Inburgeren voor de liefde? Maak je borst maar nat!

Als je als buitenlander voor de liefde, als een zogenaamde gezinsmigrant, in Nederland wil wonen dan moet je inburgeren. Voordat ik besloot met mijn buitenlandse partner de EU-route te volgen, verdiepte ik mij dan ook in deze inburgeringseisen. En zo ontdekte ik de Facebookgroep Inburgeraars 2013-2020. En ik schrok me een hoedje! Wie in Nederland komt wonen, als gezinsmigrant of als statushouder, heeft een inburgeringsplicht en die is niet mals. Statushouders en gezinsmigranten worden hierbij over dezelfde kam worden geschoren qua eisen, maar niet qua voorwaarden. John Erkelens richtte in de zomer 2018 de Facebookgroep Inburgeraars 2013-2020 op en ...

De witte Europese Nederlander kan wel een inburgeringscursus gebruiken op Bonaire

/ Volkskrant
De meeste nieuwkomers op Bonaire zijn ‘makamba’s’, witte Nederlanders. En dat kan weleens wringen met de lokale bevolking. ‘We moeten oppassen dat de Nederlander het hier niet opnieuw voor het zeggen krijgt.’ Lees verder bij de bron van het artikel ...

Blogs en bladen: Zes Friese dorpjes vingen gevluchte gezinnen op. Drie gezinnen vertrokken weer

/ Nederlands Dagblad
Friese asieldorpen zijn media-moe Het is de tijd van de dubbeldikke zomernummers. De Groene Amsterdammer blikt terug op de initiatieven van zes Friese dorpen om een huis beschikbaar te stellen aan een gevlucht gezin. Het begon in Wiuwert. Het is de kerk die de stap zet. De inburgering verloopt niet overal succesvol. In drie dorpen vertrokken de gezinnen weer. Toch zijn de vrijwilligers niet teleurgesteld. Ze begrijpen dat niet iedereen kan aarden in een klein dorpje. Ze zijn enthousiast over hoe ze als dorp hebben samengewerkt, maar ze zijn ook moe van alle media-aandacht. In het artikel... Lees verder bij ...
Aan het laden...